Onderwijscoaching

 

Het onderwijs is een prachtig werkveld. Het is betekenisvol om bij te dragen aan de ontwikkeling van jonge mensen. Onderwijsprofessionals die goed in hun vel zitten en die daardoor met hart en ziel kunnen bijdragen aan het leerproces van anderen zijn daarmee van onschatbare waarde voor de maatschappij van morgen.

Docenten, teamleiders, onderwijsondersteunende medewerkers en directieleden staan dagelijks voor veelsoortige uitdagingen. De dynamiek van een werkomgeving waarin vele mensen bijeenkomen brengt ook hectiek met zich mee.

In dit veld ontmoet je je patronen. Coaching heeft tot doel om zichtbaar te maken op welke manier deze patronen helpend zijn of belemmerend werken. In de omgang met collega’s, leerlingen en vooral ook met jezelf. Vanuit de inzichten die je hierover verkrijgt, leer je om nieuwe keuzes te maken. 

Vanuit mijn liefde voor onderwijs voel ik me betrokken bij en verbonden met de mensen die het onderwijs vormgeven en uitdragen. Ik beschouw het als een eervolle taak om door middel van coaching bij te dragen aan het welbevinden en de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de mensen die het hart vormen van het onderwijs.

 

Thema’s waarmee we kunnen werken zijn:

 • Meer ontspanning ervaren tijdens het lesgeven;
 • Werkstress verminderen;
 • Burn-out: op weg naar herstel;
 • Klassenmanagement verstevigen;
 • Orde houden;
 • Efficiënter werken / timemanagement;
 • Communiceren met leerlingen en / of met collega’s;
 • Conflict op de werkvloer;
 • Grenzen stellen;
 • Omgaan met perfectionisme;
 • Hoogsensitief en / of hoogbegaafd in het onderwijs.

Uiteraard is dit geen volledige opsomming. Bel of mail gerust om je vraagstuk voor te leggen.